System VPN

Model zdalnej współpracy między przedsiębiorstwem a jego pracownikami, współpracownikami lub kontrahentami zyskuje na popularności od lat, ale proces ten niezwykle przyspieszył w dobie pandemii koronawirusa. Obecnie tryb home office stał się standardem w wielu organizacjach. To oznacza, że muszą one zadbać o odpowiednie zabezpieczenie aplikacji lub wrażliwych danych nie tylko wewnątrz własnej sieci IT, ale także wtedy, gdy osoba uprawniona korzysta z nich poza siedzibą firmy. Absolutnie najskuteczniejszą spośród dostępnych metod zabezpieczenia takiej współpracy jest obecnie system VPN.

DSC_8458-1024x576

 

Dostęp do danych to obecnie jeden z najważniejszych elementów wpływających na konkurencyjność i efektywność każdej nowoczesnej organizacji.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorstwom zależy na wdrożeniu narzędzi pozwalających na bezpieczne udostępnianie danych poza wewnętrzną sieć:

  • mogą zaoferować pracownikom bezpieczny dostęp do firmowych zasobów z dowolnego miejsca i urządzenia (również podczas wyjazdów służbowych),
  • mogą oferować pracę home office jako jeden z benefitów pracowniczych,
  • mogą zwiększyć elastyczność w nawiązywaniu kontraktów ze specjalistami mieszkającymi w dowolnej lokalizacji,
  • w czasie zwiększonej zachorowalności na covid mogą błyskawicznie zaordynować przejście na tryb pracy zdalnej i uniknąć w ten sposób braków kadrowych np. w czasie kwarantanny pracowników.

Jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z zasobów firmy bez systemu VPN?

Aplikacje i dane organizacji, z których pracownicy korzystają w formie zdalnej, obejmują często dane wrażliwe, takie jak: poufne dane finansowe, dane osobiste pracowników czy hasła dostępu do systemów CRM lub ERP. Zalogowanie się do systemu przedsiębiorstwa poprzez prywatny komputer czy też słabiej chronioną sieć wiąże się ze znacznym ryzykiem wycieku danych, a także znacznie ogranicza możliwość kontroli nad zachowaniem poufności.

Ze względu na te problemy, wiele firm znacznie ogranicza zakres informacji oraz aplikacji, z których pracownicy mogą korzystać zdalnie. To z kolei sprawia, że realizacja części zadań okazuje się znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa.

VPN – bezpieczny dostęp do danych i zasobów z dowolnej lokalizacji

Systemy VPN (Virtual Private Network) stanowią rozwiązanie problemów z bezpiecznym udostępnianiem informacji oraz zasobów organizacji. Rozwiązanie takie obejmuje zarówno zasoby sieciowe, aplikacje, jaki i chmurę oraz IoT.

Rozwiązania VPN opierają się na nawiązaniu bezpiecznego połączenia pomiędzy użytkownikiem, a serwerem zdalnym. Zyskujemy dzięki niemu bezpieczny i szybki dostęp do danych. Szyfrowanie połączenie umożliwia korzystanie z zasobów w sposób kontrolowany, niezależnie od lokalizacji.

VPN – zasada działania i bezpieczeństwo połączenia

O wysokim poziomie bezpieczeństwa rozwiązań VPN decydują przede wszystkim wykorzystywane w nich metody szyfrowania, w tym z użyciem par kluczy. Dodatkowe wzmocnienie zabezpieczeń uzyskujemy dzięki zastosowaniu narzędzia uwierzytelniającego – podobnie, jak ma to miejsce np. w systemach bankowości elektronicznej.

Udostępnianie zasobów firmy poprzez VPN staje się bezpieczne dzięki tunelowaniu, czyli poprowadzeniu ruchu sieciowego pomiędzy końcami tunelu. W przypadku systemów operacyjnych korzystanie z VPN odbywa się za pośrednictwem dodatkowego połączenia sieciowego, a system operacyjny otrzymuje stosowny adres IP. Istnieje również możliwość łączenia się z systemami organizacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej – dokładnie tak samo, jak w przypadku popularnych aplikacji webowych.

Rozwiązania i systemy VPN dla nowoczesnej organizacji od VECTOR TECH SOLUTIONS

Zagadnienia cyberbezpieczeństwa należą do najważniejszych specjalizacji VECTOR TECH SOLUTIONS. Oferujemy sprawdzone rozwiązania VPN gwarantujące bezpieczny dostęp do danych w każdym miejscu i czasie. Dzięki dużemu doświadczeniu, skutecznie dopasowujemy ich kształt do indywidualnych potrzeb organizacji, jej celów i możliwości. Dbamy też, by system VPN był kompatybilny z już istniejącą infrastrukturą security. Zapytaj nas o włączenie Virtual Private Network w strategię bezpieczeństwa Twojej organizacji.

Zobacz inne rozwiązania w zakresie System VPN: