Load balancing i skalowalność

Rosnąca liczba użytkowników danego serwisu bądź aplikacji jest często najlepszym potwierdzeniem sukcesu, ale jednocześnie stanowi wyzwanie. Bez względu na obciążenie serwerów - nawet w godzinach szczytu - infrastruktura IT w organizacji musi bowiem zapewniać stabilny i niezakłócony dostęp do usług. W realizacji tego celu nieodzowne okazują się fizyczne urządzenia lub wirtualne narzędzia zapewniające zrównoważenie ruchu sieciowego, czyli Load Balancery. Współcześnie load balancing ma do spełnienia również wiele innych niezwykle istotnych zadań - w tym niwelowanie skutków ataków DDoS oraz zwiększenie elastyczności zarządzania serwerami.

Znaczenie load balancingu dla organizacji

Load Balancery wdrażane są albo na styku pomiędzy siecią Data Center a Internetem (w celu udostępniania zasobów użytkownikom z zewnątrz), albo wewnątrz sieci DCN (aby skuteczniej obsługiwać zapytania w obrębie centrum danych). Pierwotnie do zadań load balancerów należało niemal wyłącznie przekierowywanie ruchu pomiędzy serwerami – w taki sposób, aby zrównoważyć obciążenia i tym samym zagwarantować odbiorcom stabilny dostęp do aplikacji bądź stron WWW.

Nowocześniejsze Load Balancery wspierają również zarządzanie serwerami – mogą wyłączyć daną jednostkę z sieci (np. na czas prowadzonych prac serwisowych bądź też w związku z awarią) i płynnie przekierować ruch sieciowy do pozostałych serwerów z danej grupy. Ułatwiają dodawanie bądź odejmowanie serwerów, tak by odpowiadały one bieżącemu zapotrzebowaniu. Dzięki temu fakt, że dane urządzenie staje się niedostępne, pozostaje całkowicie nieodczuwalny dla użytkowników. Warto pamiętać, że Load Balancery występują obecnie nawet w roli kontrolerów dostarczania aplikacji (Appliction Delivery Controler). ADC pozwala na automatyczne wystawianie nowej wersji aplikacji, a tym samym przyczynia się do poprawy wartości wskaźnika TTM (Time To Market).

Jakie zadania i funkcjonalności można realizować w ramach load balancingu?

 

  • Zapewnienie nadmiarowości serwerów. Płynne przekierowywanie zwiększonego ruchu na dodatkowe urządzenia wymaga zwiększenia puli tych urządzeń. W ramach load balancingu ta sama usługa (np. strona WWW) utrzymywana jest równolegle na kilku serwerach.
  • Znaczne ułatwienie prac serwisowych. Load Balancer kontroluje, czy wszystkie serwery są dostępne w sieci. Badanie odbywa się za pośrednictwem wysyłania zapytań testowych, czyli tzw. health checku. Urządzenia niewidoczne lub niedostępne są automatycznie pomijane podczas przekierowywania ruchu.
  • Utrzymanie spójności polityk bezpieczeństwa. Po wdrożeniu usługi, cały ruch sieciowy przepuszczany jest przez Load Balancer. To oznacza, że do monitorowania aplikacji, czy też zabezpieczeń, a także do egzekwowania polityk bezpieczeństwa wystarczy jeden punkt kontroli.
  • Możliwość ukrywania serwerów. Load Balancer pozwala na ukrycie serwerów w ramach sieci prywatnej, przejmując publiczną adresację wyłącznie na siebie.
  • Przejęcie obsługi protokołu HTTPS (SSL Offloading). Ta funkcjonalność przynosi szereg udogodnień, takich jak wykonywanie operacji na zapytaniu jeszcze zanim dotrze ono do serwera. Dostępna jest np. podmiana warstwy komunikacji na nowszą bez modyfikowania samej infrastruktury IT.
  • Obniżanie obciążenia sieci. Load Balancery umożliwiają cachowanie, dzięki czemu skracają czas reakcji na zapytania, a jednocześnie odciążają sieć i serwery.

Zwiększ skuteczność swojej infrastruktury IT, dzięki wdrożeniu load balancingu

Eksperci VECTOR TECH SOLUTIONS pomogą Ci przygotować infrastrukturę na zwiększenie ruchu sieciowego, aby Twoja firma mogła świadczyć usługi zawsze na jednakowo wysokim poziomie i utrzymywała pełną dostępność aplikacji oraz stron WWW nawet w godzinach szczytu. Jako hub technologiczny specjalizujemy się w budowie wydajnych, efektywnych i bezpiecznych środowisk IT dla firm i instytucji. Zapewniamy pełen zakres wsparcia na etapie projektowania, wdrożenia oraz integracji nowych rozwiązań z Twoją infrastrukturą sieciową, a także utrzymanie sieci oraz jej modernizację.

Zyskaj efektywną, wydajną i niezawodną sieć IT – skorzystaj z doradztwa specjalistów VECTOR TECH SOLUTIONS: