Sieci transportowe DWDM

W branży nowoczesnych technologii sieciowych zdarza się, że rozwiązania opracowane z myślą o jednych zastosowaniach (np. globalnych), są skutecznie transponowane na grunt innych (np. lokalnych) infrastruktur i wykorzystywane w znacznie szerszym zakresie. Właśnie taki proces dotyczył sieci transportowych DWDM, które w powszechnej świadomości kojarzą się często z przesyłaniem sygnałów optycznych na znaczne odległości - przez łącza podoceaniczne - jednak obecnie mogą być używane również przez przedsiębiorstwa oraz instytucje, przynosząc im szereg ważnych korzyści.

Czym są sieci transportowe DWDM?

Sieci DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) to łącza optyczne ze zwielokrotnieniem falowym. Multiplikacja jest gęsta – odległość pomiędzy poszczególnymi kanałami może wynosić zaledwie 0,1 nm (jeśli wartości te są jeszcze niższe, mówimy o sieciach Ultra DWDM). Charakterystyczną cechą sieci transportowych jest niskie tłumienie – dzięki czemu umożliwiają one przenoszenie sygnałów na duże odległości i wykorzystywane są nawet w infrastrukturze międzykontynentalnej. Jednocześnie rozwiązanie takie umożliwia przesył danych w różnych technologiach – wspierając m.in. takie protokoły, jak Gigabit Ethernet oraz Fibre Channel.

Na pewnym etapie rozwoju sieci transportowych koszty wdrożenia tego typu infrastruktury ograniczały jej zastosowanie niemal wyłącznie do przesyłu ogromnych ilości danych poprzez łącza podmorskie. Obecnie technologia DWDM z powodzeniem spełnia oczekiwania również ośrodków naukowych, instytucji przetwarzających znaczne ilości danych, a nawet przedsiębiorstw – w tym przede wszystkim operatorów telekomunikacyjnych i firm dysponujących wieloma oddziałami rozproszonymi geograficznie.

Jakie są najważniejsze korzyści wdrożenia sieci transportowych DWDM?

 

  • Bardzo wysoka przepływność. Sieci transportowe pozwalają na przesył ogromnych ilości danych oraz udostępnianie zróżnicowanych usług (również wymagających bardzo wysokiego transferu, jak w przypadku oferty nowoczesnych operatorów telekomunikacyjnych). Doskonała wydajność skutecznie równoważy nieco wyższe niż w przypadku np. CWDM ceny; tym bardziej, że dostawcy usług technologicznych z zakresu sieci transportowych mogą zaoferować sporo także klientom oczekującym wdrożenia na mniejszą skalę.
  • Znaczna elastyczność. Infrastruktura DWDM jest w pełni skalowalna – co więcej: rozbudowa sieci (zwiększenie jej zasięgu), czy też dopasowanie parametrów do wymogów transmisji w obrębie danego łącza może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Brak konieczności angażowania pracowników technicznych do modyfikacji ustawień oraz wspomniane wcześniej ułatwienia związane z automatyczną obsługą wielu procesów, zwiększają opłacalność tego rozwiązania z punktu widzenia przedsiębiorstw i instytucji.
  • Potencjał integracji z wieloma innymi technologiami sieciowymi. Idea budowy współczesnych sieci polega nie tylko na sięganiu po coraz nowocześniejsze rozwiązania, ale także na umiejętnym łączeniu różnych technologii – tak by (na zasadzie synergii) uzyskać dla klienta zupełnie nowe możliwości. „Komponowanie” infrastruktury z wielu elementów prowadzi do powstania sieci o złożonej architekturze, którą jednak można zarządzać i monitorować przy pomocy spójnych, inteligentnych narzędzi. Sieci transportowe stanowią jeden z istotnych elementów takich właśnie zintegrowanych systemów o złożonej architekturze.

Poznaj rozwiązanie gwarantujące wysoką wydajność transmisji danych – powierz wdrożenie specjalistom VECTOR TECH SOLUTIONS

Sieci transportowe są bez wątpienia przyszłością rozwoju sieci optycznych. W najbliższych latach spodziewamy się systematycznego przesuwania granic wydajności tej technologii. Sprawdź, czy i w jaki sposób infrastruktura DWDM może przyspieszyć rozwój i zwiększyć konkurencyjność Twojej organizacji. Eksperci VECTOR TECH SOLUTIONS przeprowadzą kompleksowy audyt infrastruktury, zaprojektują rozwiązanie odpowiednie do specyfiki działalności firmy i przeprowadzą wdrożenie, uwzględniając integrację sieci transportowych z technologiami, z których korzystasz obecnie oraz innymi, których wdrożenie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Zyskaj stabilną, niezawodną i wysoko wydajną sieć z wykorzystaniem łączy optycznych DWDM – wyślij zapytanie do specjalistów VECTOR TECH SOLUTIONS: