Sieci Data Center

Centra Danych ze względu na swoją specyfikę - znaczne obciążenia, rozbudowaną strukturę i przetwarzanie ogromnych ilości danych - wymagają szczególnie wydajnych sieci. Stosowane niegdyś rozwiązania, bazujące przede wszystkim na fizycznych urządzeniach oraz łączach, nie byłyby w stanie zapewnić organizacjom pożądanej konkurencyjności w świecie nowoczesnych technologii, eksploatujących intensywnie możliwość przechowywania danych w chmurach oraz wykorzystujących coraz szersze spektrum usług. Tylko nowoczesne sieci DCN (Data Center Network) są w stanie zapewnić sprawną komunikację dla wielu tysięcy, a nawet milionów elementów jednocześnie.

Specyfika sieci Data Center

Liczba wymagań stawianych sieci DCN jest długa. Bez względu na obciążenie musi ona zapewnić niezmiennie wysoką wydajność, niezawodność oraz stabilność dostępu do usług. Koniecznie powinna również przewyższać swoją szybkością łącza oferowane przez komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Dla sprawnego zarządzania siecią DCN kluczowa okazuje się możliwość elastycznego wyizolowania poszczególnych komponentów, ale także bieżącej, szybkiej modyfikacji parametrów. Jednocześnie – w miarę rozwoju sieci oraz przystosowania jej do rosnących wymogów rynku i samego Centrum Danych – istotna będzie pełna skalowalność użytych rozwiązań.

Warto pamiętać, że DCN to nie tylko serwery i połączenia między nimi. Obecnie infrastruktura sieci integruje w sobie wiele elementów i usług, jest w dużym stopniu zwirtualizowana oraz zautomatyzowana. Model sieci uwzględnia również rozwiązania chmurowe, czy też load balancery, zapewniające równoważenie ruchu.

Jakie funkcjonalności i korzyści dostarcza sieć DCN?

 

  • Utrzymanie spójnej polityki bezpieczeństwa i oczekiwanego poziomu zabezpieczeń. Nowoczesne sieci w Centrach Danych są zintegrowane – dzięki czemu można wdrożyć w nich spójną politykę bezpieczeństwa nie tylko dla plików utrzymywanych na serwerach, ale również np. w chmurze. Dodatkowo – dzięki współpracującym narzędziom i systemom, takim jak Load Balancery – wszystkie elementy infrastruktury zabezpieczane są z jednakową skutecznością.
  • Łatwiejsze zarządzanie dzięki automatyzacji. Sieci DCN bazują współcześnie na platformach wspierających automatyczną, szybką i bezbłędną realizację wielu procesów, które dotychczas wykonywane były manualnie. Co więcej: skorzystanie z inteligentnych narzędzi zapewnia lepszą kontrolę nad wszystkimi urządzeniami w sieci – znika np. problem nieaktywnych linków.
  • Efektywniejszy Time To Market. Wspomniana wcześniej automatyzacja wpływa korzystnie na rentowność projektów, skracając czas potrzebny na wprowadzenie nowych rozwiązań na rynek. Rozwój aplikacji jest łatwiejszy m.in. dzięki zautomatyzowaniu operacji DevOps oraz NetOps.
  • Wsparcie w konfiguracji. W nowoczesnych DCN jest ona przeprowadzana z punktu centralnego do kontrolera.
  • Wsparcie dla API. Sieci sterowane programowo korzystają z protokołu API.
  • Wysoka wydajność połączeń. Infrastruktura DCN bazuje na routerach, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie problemów typowych dla L2 czy też protokołu STP (Spanning Tree). Natomiast dzięki tunelowaniu ( VxLAN, Geneve itp.) możliwe jest uzyskanie połączeń multi-tenant.

Powierz projektowanie i wdrożenie nowoczesnej sieci Data Center specjalistom VECTOR TECH SOLUTIONS

Dla projektowanych sieci Data Center istotny jest szereg czynników – od strategii biznesowej organizacji i specyfiki jej działalności, poprzez oczekiwane parametry sieci, aż po już użytkowaną infrastrukturę. Również sama technologia wykonania DCN może być zróżnicowana i – w zależności od wybranego protokołu – bazować na urządzeniach wykorzystywanych obecnie przez przedsiębiorstwo albo też wymagać instalacji nowych urządzeń. Z tego względu w VECTOR TECH SOLUTIONS realizację prac poprzedzamy każdorazowo profesjonalnym audytem. Zapewniamy kompleksowe wdrożenie sieci Data Center dopasowanych do potrzeb firmy, a także opiekę w zakresie jej utrzymania i rozwoju.

Przygotuj swoje Centrum Danych na współczesne i przyszłe wyzwania. Zapytaj o wdrożenie lub modernizację sieci DCN: